Tag Archives: intervencije 2020

Požar kontejnera ispred Mehaničke radnje Salutica – 19.07.2020

19.07.2020. u 01:50 dobili smo dojavu od strane policije o požaru kontejnera kraj Mehaničke radnje Salutica. Na intervenciju su nedugo zatim s Rosvajnom cisternom izašla dva naša člana. Utrošeno je 100 l vode. Članovi se u dom vratili u 02:10.

Požar Vošćice -31.05.2020

31.05.2020 u 14:10 primili smo informaciju od osmatračnice Hum da se vidi dim kraj Rukavca, te smo nedugo zatim dobili dojavu da se radi požaru u predjelu Vošćice.
Na intervenciju je izašlo 19 naših članova sa 6 auta i to redom:
– u 14:20 2 člana s Rosvajnom cisternom,
– u 14:25 3 člana Navalnom cisternom
– u 14:27 9 članova s Fiatom
– u 14:30 2 člana Puchom
– u 14:35 3 člana Unimogom.

U 14:35 dobili smo novu informaciju da je požar pod kontrolom, te se većina članova vratila u dom, dok su članovi s Navalnom i Rosvajnom nastavili prema požarištu, zbog opskrbe vodom.
Požar je lokaliziran u 15:17, te su preostali članovi vratili u dom u 17:10.
Radio se o požaru trave i niskog raslinja.

Požar kontejnera na “Velu igralište” – 12.04.2020

Danas, 12.04.2020. u 17:20 dobili smo dojavu o požaru kontejnera i okolne trave na “Velu igralište”. Nedugo zatim na intervenciju su izašla 4 člana sa Navalnom cisternom i Puchom. U međuvremenu vatra je podušena od dojavitelja intervencije, te su naši članovi dodatno polili kontejner (trava nije gorila). Svi članovi se u dom vratili u 17:40.

Požar Podhumlje – lažna dojava – 25.03.2020

U 13:37 dobili smo dojavu o požaru u Podhumlju, te je u 13:40 izašlo dvoje članova s Navalnom na intervenciju. Po dolasku u Podhumlje ustanovilo se da se radi o lažnoj dojavi. U međuvremenu se u domu nalazilo još šestero članova spremnih za interveniranje. Navalna cisterna se vratila u dom u 14:20.