Tag Archives: dežurstva

Dežurstvo za mjesec prosinac 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec prosinac (2021) od 22h-07h.

 1. Murić Vladimir
 2. Marinković Luka
 3. Janjić Karmelo
 4. Jončić Andrija
 5. Zambarlin Jere
 6. Alavanja Luka
 7. Bjažević Frane
 8. Bogdanović Mario
 9. Božanić Luka
 10. Kinčeš Kalman
 11. Božanić Nikola
 12. Cimić Josip
 13. Cimić Mate
 14. Fadić Miho
 15. Gusić Andrija
 16. Karuza Joško
 17. Klarić Joško
 18. Mardešić Ivica
 19. Mladineo Andrija
 20. Murić Vicko
 21. Petrašić Bepi
 22. Rogošić Antonio
 23. Sviličić Elio
 24. Sviličić Venci
 25. Murić Tone
 26. Vetma Lucijan
 27. Vojković Ivan
 28. Vrkić Ante Toni
 29. Zanki Boris
 30. Ivčević Frane
 31. Vitaljić Andrija

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec studeni 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec studeni (2021) od 22h-07h.

 1. Mardešić Lovre
 2. Mardešić Andrija p. Ivice
 3. Borčić Vinko
 4. Božanić Bartolomeo
 5. Fiamengo Jurica
 6. Gracin Ante
 7. Gracin Dino
 8. Ivčević Petar
 9. Jončić Andrija
 10. Jončić Jurica
 11. Kinčeš Kalman
 12. Mardešić Andrija p. Ivana
 13. Mardešić Andrija Milutina
 14. Mardešić Ivo
 15. Mardešić Leo
 16. Mardešić Mile
 17. Mardešić Pjero
 18. Marinković Bepo
 19. Ivčević Frane
 20. Marinković Luka
 21. Zambarlin Jere
 22. Sviličić Vinko
 23. Mladineo Joško
 24. Mardešić Vinko
 25. Marinković Ivan
 26. Marinković Tonko
 27. Murić Vladimir
 28. Pušić Krešimir
 29. Vojković Pino
 30. Zanki Nikola

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec listopad 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2021) od 22h-07h.

 1. Zambarlin Jere
 2. Mladineo Andrija
 3. Murić Toni
 4. Murić Vicko
 5. Zanki Boris
 6. Petrašić Bepi
 7. Rogošić Antonio
 8. Sviličić Elio
 9. Sviličić Venci
 10. Sviličić Vinko
 11. Vetma Lucijan
 12. Vitaljić Andrija
 13. Vojković Ivan
 14. Vrkić Toni
 15. Mardešić Andrija, Ivice
 16. Alavanja Luka
 17. Bjažević Frane
 18. Bogdanović Mario
 19. Božanić Luka
 20. Božanić Nikola
 21. Cimić Josip
 22. Cimić Mate
 23. Fadić Miho
 24. Gusić Andrija
 25. Janjić Karmelo
 26. Karuza Joško
 27. Klarić joško
 28. Mardešić Ivica
 29. Mladineo Joško
 30. Mardešić Andrija, Ivice
 31. Cimić Josip

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec rujan 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec rujan (2021) od 22h-07h.

 1. Ivčević Frane
 2. Zambarlin Jere
 3. Ivčević Petar
 4. Marinković Ivan
 5. Marinković Tonko
 6. Mladineo Andrija
 7. Mladineo Joško
 8. Murić Vladimir
 9. Pušić Krešimir
 10. Vojković Pino
 11. Zanki Boris
 12. Zanki Nikola
 13. Borčić Vinko
 14. Božanić Bartolomeo
 15. Fiamengo Jurica
 16. Gracin Ante
 17. Gracin Dino
 18. Jončić Andrija
 19. Jončić Jurica
 20. Kinčeš Kalman
 21. Mardešić Andrija p. Ivana
 22. Mardešić Andrija Milutina
 23. Mardešić Ivo
 24. Mardešić Leo
 25. Mardešić Lovre
 26. Mardešić Mile
 27. Mardešić Pjero
 28. Mardešić Vinko
 29. Marinković Bepo
 30. Ivčević Frane

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!