Tag Archives: dežurstva 2021

Dežurstvo za mjesec svibanj 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec svibanj (2021) od 22h-07h.

 1. Mardešić Ivica
 2. Mardešić Andrija p. Ivice
 3. Alavanja Luka
 4. Borčić Vinko
 5. Božanić Bartolomeo
 6. Fiamengo Josip
 7. Fiamengo Jurica
 8. Gracin Ante
 9. Gracin Dino
 10. Janjić Karmelo
 11. Jončić Andrijao
 12. Jončić Jurica
 13. Mardešić Andrija p. Ivana
 14. Mardešić Andrija, Milutina
 15. Mardešić Ivo
 16. Mardeši Leo
 17. Mardešić Lovre
 18. Mardešić Mile
 19. Mardešić Pjero
 20. Mardešić Vinko
 21. Mladineo Andrija
 22. Mladineo Joško
 23. Murić Vladimir
 24. Pušić Krešimir
 25. Vetma Lucijan
 26. Vrkić Ante Toni
 27. Zambarlin Jere
 28. Zanki Nikola
 29. Ivčević Frane
 30. Marinković Bepo
 31. Marinković Luka

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec travanj 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec travanj (2021) od 22h-07h.

 1. Sviličić Vinko, Mate
 2. Gusić Andrija
 3. Ivčević Frane
 4. Cimić Josip
 5. Kinčeš Kalman
 6. Klarić Joško
 7. Mardešić Ivica
 8. Mardešić Andrija p. Ivice
 9. Marinković Ivan
 10. Marinković Tonko
 11. Murić Toni
 12. Murić Vicko
 13. Petrašić Bepi
 14. Rogošić Antonio
 15. Sviličić Elio
 16. Sviličić Venci
 17. Vitaljić Andrija
 18. Vojković Ivan
 19. Vojković Pino
 20. Zanki Boris
 21. Bjažević Frane
 22. Bogdanović Mario
 23. Božanić Luka
 24. Božanić Nikola
 25. Cimić Mate
 26. Fadić Miho
 27. Ivčević Ante
 28. Ivčević Petar
 29. Karuza Joško
 30. Kinčeš Ante

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec ožujak 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec ožujak (2021) od 22h-07h.

 1. Mardešić Ivica
 2. Mardešić Andrija p. Ivice
 3. Alavanja Luka
 4. Borčić Vinko
 5. Božanić Bartolomeo
 6. Fiamengo Josip
 7. Fiamengo Jurica
 8. Gracin Ante
 9. Gracin Dino
 10. Janjić Karmelo
 11. Jončić Andrija
 12. Jončić Jurica
 13. Mardešić Andrija p. Ivana
 14. Mardešić Andrija, Milutina
 15. Mardešić Ivo
 16. Mardešić Leo
 17. Mardešić Lovre
 18. Mardešić Mile
 19. Mardšić Pjero
 20. Mardeši Vinko
 21. Mladineo Andrija
 22. Mladineo Joško
 23. Murić Vladimir
 24. Pušić Krešimir
 25. Vetma Lucijan
 26. Vrkić Ante Toni
 27. Zambarlin Jere
 28. Zanki Nikola
 29. Ivčević Frane
 30. Marinković Bepo
 31. Marinković Luka

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec veljaču 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2021) od 22h-07h.

 1. Vojković Pino
 2. Ivčević Ante
 3. Jončić Andrija
 4. Marinković Ivan
 5. Marinković Tonko
 6. Murić Toni
 7. Murić Vicko
 8. Petrašić Bepi
 9. Rogošić Antonio
 10. Sviličić Elio
 11. Sviličić Venci
 12. Vitaljić Andrija
 13. Voković Ivan
 14. Zanki Boris
 15. Bjažević Frane
 16. Bogdanović Mario
 17. Božanić Luka
 18. Božanić Nikola
 19. Cimić Josip
 20. Cimić Mate
 21. Fadić Miho
 22. Fiamengo Jurica
 23. Ivčević Petar
 24. Jnajić Karmelo
 25. Karuza Joško
 26. Kinčeš Ante
 27. Jončić Andrija
 28. Marinković Luka

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!