Tag Archives: dežurstva 2014

Dežurstvo za mjesec kolovoz 2014

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec kolovoz (2014) od 22h-07h.

  1. Bjažević Frane
  2. Imenjak Mijo
  3. Bogdanović Mario
  4. Borčić Vinko
  5. Božanić Bartolomeo
  6. Božanić Dinko
  7. Božanić Nikola
  8. Cimić Mate
  9. Demaria Mate
  10. Fiamengo Bepi
  11. Fiamengo Josip
  12. Fiamengo Jurica
  13. Gracin Dino
  14. Janjić Dragan
  15. Karuza Joško
  16. Kinčeš Kalman
  17. Klarić Joško
  18. Mardešić Andrija p. I
  19. Mardešić Ivica
  20. Mardešić Josip p. V
  21. Mardešić Leo
  22. Mardešić Mile
  23. Mardešić Vinko
  24. Mladineo Andrija
  25. Murić Toni
  26. Murić Vladimir
  27. Petrašić Bepi
  28. Vitaljić Andrija
  29. Vojković Pino
  30. Zanki Boris
  31. Zanki Nikola

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec srpanj 2014

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec srpanj (2014) od 22h-07h.

  1. Božanić Luka
  2. Božanić Matko
  3. Fadić Miho
  4. Demaria Mate
  5. Gracin Ante
  6. Gusić Andrija
  7. Janjić Karmelo
  8. Jončić Andrija
  9. Jončić Jurica
  10. Kuljiš Darin
  11. Mardešić Andrija p. Ivice
  12. Mardešić Frane
  13. Mardešić Ivan
  14. Mardešić Ivo, A.
  15. Mardešić Josip p. J
  16. Mardešić Karlo
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešić Pjero
  20. Marinković Ivan
  21. Mladineo Ivan
  22. Mladineo Toni
  23. Murić Vicko
  24. Sviličić Elio
  25. Sviličić Venci
  26. Sviličić Vinko
  27. Valentić Vlado
  28. Vojković Ivan
  29. Vojković Pino
  30. Vrkić Toni
  31. Bjažević Frane

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec lipanj 2014

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2014) od 22h-07h.

  1. Zanki Nikola
  2. Fiamengo Bepi
  3. Mladineo Andrija
  4. Bjažević Frane
  5. Bogdanović Mario
  6. Borčić Vinko
  7. Božanić Bartolomeo
  8. Božanić Dinko
  9. Božanić Nikola
  10. Demaria Mate
  11. Fiamengo Jurica
  12. Gracin Dino
  13. Imenjak Mijo
  14. Janjić Dragan
  15. Kinčeš Kalman
  16. Klarić Joško
  17. Mardešić Andrija p. I
  18. Mardešić Ivica
  19. Mardešić Josip p. V
  20. Mardešić Leo
  21. Mardešić Mile
  22. Mardešić Vinko
  23. Marinković Tonko
  24. Murić Toni
  25. Murić Vladimir
  26. Petrašić Bepi
  27. Vitaljić Andrija
  28. Zanki Boris
  29. Žitko Vinko
  30. Fiamengo Josip

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec svibanj 2014

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec svibanj (2014) od 22h-07h.

  1. Mardešić Lovre
  2. Mardešić Ivo
  3. Zanki Nikola
  4. Janjić Karmelo
  5. Kinčeš Ante
  6. Božanić Luka
  7. Božanić Matko
  8. Mardešić Andrija p. Ivice
  9. Brajčić Zvonko
  10. Cimić Josip
  11. Fadić Miho
  12. Fiamengo Bepi
  13. Fiamengo Josip
  14. Gracin Ante
  15. Gusić Andrija
  16. Jončić Jurica
  17. Karuza Joško
  18. Vojković Pino
  19. Kuljiš Darin
  20. Mardešić Josip p. J
  21. Mardešić Mićo
  22. Mardešić Pjero
  23. Mladineo Andrija
  24. Mladineo Ivan
  25. Murić Toni
  26. Murić Vicko
  27. Sviličić Elio
  28. Sviličić Venci
  29. Sviličić Vinko
  30. Valentić Vlado
  31. Vojković Ivan

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!
Pozive za ovaj mjesec dijeliti će Mile Mardešić!