Članovi društva

ČLANOVI VATROGASNOG PODMLATKA:

Bogdanović Antonija Božanić Srečko Božanić Kiara Darlić Lila
Darlić Iva Fiamengo Ivona Foretić Tonko Vrkić Tija
Jončić Kristijan Karuza Bepo Mariani Vicenca Vidović Rea
Mariani Ivana Kinčeš Frane Mardešić Korina Mardešić Marga
Mardešić Francesca Mardešić Ive Mardešić Andrea Marinković Niko
Hubej Florijan Mladineo Rino Suljović Adi Sviličić Mari
Ninčević-Baržić Marko Vidović Lana Virovkić Antonia Karuza Leon-Stipe
Martinis Andrea Vitas Tara Sterniša Damir Sviličić Nikica
       

ČLANOVI VATROGASNE MLADEŽI

Alavanja Luka Bižaca Izabela Britvić Antonio Curl-Zadravec Yim
Družić Andrea Ivčević Bepo Ivčević Frane Jončić Karla
Kinčeš Zoran Karuza Vicenca Karuza Domina Mardešić Lucijana
Jončić Rino Lučić-Prgomet Elena Marinković Andrea Marinković Bepo
Martinis Niko Tokić Anđela Martinis Vini Vojković Mateo
Mladineo Joško Prgomet Doris Sterniša Ivan Sviličić Andrea
Tokić Ivan Martinis Anisa Virovkić Blanka Vojković Ria
Zambarlin Teo Vidović Ivana Žitko Issa Karuza Zorana
Radić Antonio Zanki Pablo-Andre Žitko Jan  
       

ČLANOVI (iznad 18. god.)

Bjažević Frane Alavanja Tamara Boban Rosana Bogdanović Mario
Borčić Vinko Borčić Ivan Borozan Jure Borozan Petar
Božanić Luka Božanić Nikola Božanić Bartolomeo Božanić Dinko
Božanić Matejo Brajčić Zvonko Cimić Mate Cimić Josip
Cimić Julijana Fadić Miho Fiamengo Josip Fiamengo Jurica
Fiamengo Bepi Fiamengo Katarina Fiamengo Marica Fiamengo Fani
Gracin Ante Gracin Dino Greget Mari Gusić Andrija
Hasanović Nermin Ivčević Ante Ivčević Petar Janjić Drago
Janjić Karmelo Jončić Jurica Jončić Andrija Jurko Toni
Kamenjarin Maria Karuza Joško Karuza Ivana Karuza Rozmarija
Kevo Vinka Kinčeš Kalman Kinčeš Ante Kinčeš Katica
Klarić Joško Kuljiš Tina Kuljiš Darin Kuljiš Josip
Mardešić Leo Mardešić Vinko Mardešić Ivica Mardešić Josip p. J.
Mardešić Josip p. V. Mardešić Andrija p. Ivana Mardešić Andrija p. Ivice Mardešić Andrija, Milutina
Mardešić Milutin Mardešić Lorijan Mardešić Ivo, Andrije Mardešić Ivo
Mardešić Frane Mardešić Mićo Mardešić Karlo Mardešić Pjero
Mardešić Antonija Martinis Petra Mardešić Šimun Marinković Tonko
Marinković Ivan Marinković Luka Martinis Frane Martinis Dragana
Mihovilović Ivana Mladineo Toni Mladineo Andrija Mladineo Ivan
Mladineo Josip Mladineo Katarina Murić Vladimir Murić Vicko
Murić Tone Murić Andrija Murić Petra Petrašić Bepi
Petric Ivan Radić Mario Rogošić Antonio Roki Zorana
Marunica Anna-Maria Suljović Dragana Sviličić Venci Sviličić Elio
Sviličić Mate Sviličić Vinko Sviličić Vinko, M. Sviličić Nikolina
Valentić Vlado Vitaljić Andrija Vitaljić Jelena Vojković Ivan
Vojković Pino Fiorentino Fabrizio Vrkić Ante Toni Zambarlin Jere
Cesareo Teuta Zanki Boris Zanki Nikola Zanki Veljano
Ramić Nađa Hubej Tea Zanki Ina  
Žitko Vinko Vetma Lucian Mardešić Anela Jončić Nino