Članovi društva

ČLANOVI VATROGASNOG PODMLATKA:

Mladineo Rino
Ninčević-Baržić Marko
Karuza Leon-Stipe
Vitas Tara
Martinis Andrea
Sterniša Damir
Mariani Ivana
Mariani Vicenca
Vrkić Tija
Sviličić Nikica
Hubej Florijan
Mardešić Korina
Bogdanović Ante
Petrašić Petar
Gracin Ante
Mardešić Ivona
Kamenjarin Ivan
Vojković Nika
Reskušić Gabriel
Perković Marta
Foretić Mario
Basić Jurica
Fiamengo Jakov
Karuza Lila
Jončić Roko
Đerek Marko
Mardešić Jure
Bogdanović Mia
Kolđeraj Marko
Vitas Lea

ČLANOVI VATROGASNE MLADEŽI:

Vidović Ivana
Vojković Mateo
Tokić Anđela
Božanić Kiara
Mardešić Marga
Karuza Vicenca
Jončić Rino
MartinisNiko
Prgomet Doris
Sterniša Ivan
Tokić Ivan
Zambarlin Teo
Mardešić Ive
Mardešić Andrea
Mardešić Lucijana
Karuza Domina
Kinčeš Zoran
Žitko Issa
Britvić Ivano
Zanki Pablo-Andre
Lučić-Prgomet Elena
Radić Antonio
Karuza Zorana
Martinis Anisa
Sviličić Mari
Ivčević Leon
Darlić Lila
Darlić Iva
Fiamengo Ivona
Foretić Tonko
Mardešić Francesca
Jončić Kristijan
Bogdanović Antonija
Karuza Bepo
Kinčeš Frane

ČLANOVI (iznad 18. god.)

Bjažević Frane
Bogdanović Mario
Božanić Luka
Božanić Nikola
Božanić Bartolomeo
Cimić Mate
Fiamengo Jurica
Fiamengo Bepi
Gracin Ante
Gracin Dino
Gusić Andrija
Ivčević Ante
Jončić Jurica
Karuza Joško
Kinčeš Kalman
Mardešić Leo
Mardešić Vinko
Mardešić Ivica
Mardešić Andrija
Mardešić Milutin
Mardešić Lorijan
Mardešić Andrija
Mardešić Ivo
Marinković Tonko
Marinković Ivan
Marinković Luka
Mladineo Toni
Mladineo Ivan
Mladineo Andrija
Murić Vladimir
Murić Vicko
Rogošić Antonio
Sviličić Venci
Sviličić Elio
Sviličić Vinko
Vitaljić Andrija
Vojković Ivan
Vojković Pino
Vrkić Ante Toni
Borozan Petar
Zanki Veljano
Ivčević Petar
Janjić Karmelo
Jončić Andrija
Fadić Miho
Alavanja Tamara
Boban Rosana
Cimić Julijana
Karuza Ivana
Karuza Rozmarija
Kevo Vinka
Kuljiš Tina
Martinis Dragana
Mladineo Katarina
Murić Petra
Sviličić Dragana
Sviličić Nikolina
Vitaljić Jelena
Zanki Cesareo Teuta
Mihovilović Ivana
Fiamengo Fani
Kamenjarin Maria
Ramić Nađa
Martinis Petra
Zanki Ina
Borčić Vinko
Klarić Joško
Zanki Boris
Cimić Josip
Zanki Nikola
Sviličić Mate
Kinčeš Ante
Mardešić Andrija
Murić Tone
Petrašić Bepi
Mardešić Pjero
Fiamengo Josip
Ivčević Frane
Greget Mari
Prgomet Josip
Zambarlin Jere
Hubej Tea
Jončić Nino
Mardešić Anela
Vetma Lucian
Marinković Andrea
Alavanja Luka
Martinis Vini
Curl-Zadravec Yim
Jončić Karla
Marinković Bepo
Vojković Ria
Mladineo Joško
Sviličić Andrea
Pušić Krešimir
Kuljiš Josip
Mardešić Šimun
Mladineo Josip
Murić Andrija
Božanić Matejo
Mardešić Ivo
Žitko Vinko
Mardešić Josip
Mardešić Mićo
Kuljiš Darin
Janjić Drago
Mardešić Josip
Valentić Vlado
Sviličić Vinko