Uklanjanje roja osa na zgradi OŠ Komiža – 14.04.2015

14.04.2015 nakon poziva ravnateljice OŠ Komiža troje naših članova bilo je uklonit roj osa sa zgrade osnovne škole. Članovi su na intrevenciju otišli Unimogom u 14:10 te su koristili trodijelne aluminijske skale. U dom se vratili u 15:20.