Tag Archives: žena glava

Dojava da u Ženoj Glavi jedna osoba prijeti da će zapaliti kuću benzinom – 22.08.2020

22.08.20202 u 19:50 dobili smo dojavu od Dvd-a Vis da jedna žena u mjestu Žena Glava prijeti da će zapaliti kuću s benzinom. U 19:55 na intervenciju su se uputila 3 člana s Navalnom cisternom. U međuvremenu smo stupili u kontakt s navedenom osobom koja je putem telefona rekla da će sve biti u redu.

U međuvremenu, osoba koja je prijetila da će zapaliti kuću je zbrinuta od strane policije te potrebe za našim interveniranjem nije bilo (ista je polila kuću benzinom ali je nije zapalila). Nakon što su članovi izvidjeli situaciju, uputili su se prema Komiži. Za vrijeme izlaska na intervenciju u pripravnosti je bilo još nekoliko članova u slučaju potrebe za gašenjem.

Požar objekta Žena Glava – 28.02.2020

28.02.2020. u 13:30 dobili smo dojavu da gori kuća u mjestu Žena Glava. u 13:40 uputila su se 3 naša člana sa Cisternom te nedugo zatim u 13:55 još 3 člana sa Navalnom cisternom.

U 13:57 na intervenciju se uputilo još 6 članova sa Gasilcom. U međuvremenu u domu se nalazilo još 6oro članova spremno za intervenciju.

U 15:15 su se svi članovi vratili s intervencije u kojoj je izgorjela pokretnina iz garaže dok je objekt ostao očuvan.

Požar Žena Glava – 19.11.2018

19.11.2018 u 9:34 dojavio nam je zapovjednik da je izbio požar u mjestu Žena Glava te da je 1 osoba stradala. U 9:40 na intervenciju su izašla 3 naša člana s Navalnom cisternom. Članovi se vratili u dom u 10:40. U požaru je 1 osoba smrtno stradala, te je opožareno 10 m2.

Prebacivanje unesrećenog do Žene Glave – 04.10.2015

Jučer, 04.10.2015 u 11:25 dojavio nam je Ivan Vojković da je stranac koji je pješačio između Žene Glave i Titove Špilje iznemogao te da mu je potrebna pomoć. Na intervenciju su u 11:40 Puchom izašla 3 naša člana te 2 pripadnika Gss-a. U 12:15 unesrećeni je ukrcan na nosila, te je u 12:45 dopremljen u mjesto Ženu Glavu, te vozilom prebačen u Vis. Članovi se vratili u dom u 12:50.