Tag Archives: roj osa

Uklanjanje roja osa na zgradi OŠ Komiža – 14.04.2015

14.04.2015 nakon poziva ravnateljice OŠ Komiža troje naših članova bilo je uklonit roj osa sa zgrade osnovne škole. Članovi su na intrevenciju otišli Unimogom u 14:10 te su koristili trodijelne aluminijske skale. U dom se vratili u 15:20.

Uklanjanje roja osa sa Sv. Mihovila – 20.10.2014

Jučer 20.10.2014 dobili smo dojavu u 14:43 od strane obavještajnog Centra 112 da je potrebno ukloniti roj osa na Sv.Mihovil (na području gdje se nalaze solarne ćelije) jer djelatnici T-Coma zbog njih ne mogu nastaviti sa neometanim nastavkom rada. Nedugo zatim troje naših članova izašlo je s Unimogom na intervenciju te uspješan uklonilo ose. U dom se vratili u 15:45.

Uklanjanje roja osa u Podhumlju – 08.09.2014

Jučer 08.09.2014 je troje naših članova otišlo uklonit roj osa nakon molbe i poziva jednog žitelja otoka Visa. Roj se nalazio u mjestu Podhumlje te je uveliko ometao i otežavao normalan i siguran prolazak. Na intervenciju se otišlo Navalnom cisternom u 17:10, te se u dom vratilo u 18:15, nakon što je roj osa uspješno uklonjen.