Tag Archives: pp vis

Pomoć unesrećenom u uvali “Barjaško” – 20.08.2016

Jučer u 15:40 sati dobili smo dojavu od strane PP Vis, da se u Brjoškuj ili Zokamicama nalazi muška osoba srednjih godina kojoj je potrebna liječnička pomoć jer njoj trnu nuge te otežano diše (radilo se o vrlo šturoj dojavi zbog lošeg mobilnog signala). U 15:52 na intervenciju je izašlo 5 naših članova. Zbog neposjedovanja dovoljnih informacija odlučili smo se izaći s dva vozila (Fiatom i Gasilcom), te smo ponijeli AVD uređaj te nosila i ukrcali dežurnog liječnika.

do intervencije osoba kojoj je bila potrebna pomoć javila je da njoj je sada dobro, te da se on sam vraća autom prema kući. Mi smo ga sačekali na Svetom Mihovilu, te se u dom vratili u 16:40.

Prebacivanje preminulog Damira Fadića do gradskog groblja – 29.07.2014

Danas, 29.07.2104 u 00:45 dobili smo dojavu od PP Vis da treba prebaciti leš preminulog Damira Fadića “Borca” iz njegove kuće na ulicu, te zatim do gradskog groblja. Damir je pronađen mrtav 28.07 u popodnevnim satima, te je utvrđeno da je mrtav ležao u kući 2 do 3 dana. U 00:55 na intervenciju su sa Ladom izašli 2 naša člana, te se u dom vratili u 02:30.