Tag Archives: požar dimnjaka

Požar dimnjaka u Komiži – 24.03.2019

24.03.2019 u 18:30 dojavio nam je Dino Foretić da mu u kući gori dimnjak. Na intervenciju u 18:35 je izašlo 3 naših članova sa Pajerom.

Potrebe za interveniranjem nije bilo. Dimnjak se u međuvremenu sam izgasio. Članovi se vratili u dom u 18:45.

Požar dimnjaka u restoranu Bako – 30.09.2015

Sinoć 30.09.2015, u 20:40 Josip Cimić dojavio nam je da gori dimnjak u restoranu / kući obitelji Bako. U 20:45 na intervenciju su sa 3 vozila izašla devetorica članova, koja su se u tom trenutku nalazila u prostorijama doma. Požar je ugašen u 21:00, te su se članovi u dom vratili u 21:10. Pri gašenju je utrošen jedan vatrogasni aparat.

Požar dimnjaka u zgradi na Batudu – 09.02.2015

Jučer, 09.02.2015 u 10:10 zaprimili smo dojavu o požaru dimnjaka u zgradi na Batudu. Nedugo zatim na intervenciju su izašla dvojica članova sa Ladom. Požar je ubrzo izgašen, te potrebe za većom intervencijom nije bilo. Članovi se vratili u dom u 10:40.

Dvd Komiža - dimnjaka batuda, veljača 2015