Tag Archives: intervencije 2019

Požar dimnjaka u Komiži – 24.03.2019

24.03.2019 u 18:30 dojavio nam je Dino Foretić da mu u kući gori dimnjak. Na intervenciju u 18:35 je izašlo 3 naših članova sa Pajerom.

Potrebe za interveniranjem nije bilo. Dimnjak se u međuvremenu sam izgasio. Članovi se vratili u dom u 18:45.

Požar Brojkovice – 26.02.2019

26.02.2019 u 12:17 dojavila nam je Luiza Martinis da gori u Brojkovice. U 12:22 s Navalnom cisternom izašla su 2 naša člana. U požaru je izgorjelo cca. 50 m2. Članovi se vratili u dom u 13:05.

Požar Podhumlje – 07.01.2019

07.01.2019 u 18:32 dojavio nam je Joško Gracin da gori u Podhumlju. Na intervenciju su u 18:35 izašla 3 naša člana sa Navalnom. Nedugo zatim na intervenciju je izašlo još 14 članova sa 3 vozila. U međuvremenu je data i zvučna uzbuna.

U požaru je izgorjelo cca. 15 m2. Svi članovi se vratili u dom u 20:00.

U međuvremenu se u domu nalazilo još 12 članova spremnih za interveniranje.