Tag Archives: interevencije 2015

Uklanjanje konja sa prometnice D117 – 13.11.2015

U kasnim večernjim satima 13.11.2015 zaprimili smo dojavu da je potrebno ići ukloniti konja sa prometnice D 117 u blizini Podhumlja. Na intervenciju su izašla 3 naša člana u 23:20, te su se u dom vratili u 24:00 nakon što su uspješno uklonili konja.

Požar bora u Kostirni – 11.08.2015

U 10:25 Željko Božanić dojavio nam je da se vidi dim u Kostirnu. U 10:30 na intervenciju su se uputila 3 člana sa Navalnom cisternom, te nešto kasnije još 3 člana sa Gasilcem. Radilo se o požaru bora, koji je nastao usred udara groma. Požar je saniran u 11:20 a ugašen u 12:00. Članovi se vratili u dom u 13:00.

Slike:

Požar pedalina nasuprot mehanike – 02.06.2015

Jučer, 02.06.2015 imali smo intervenciju gašenja pedalina.

U 21:18 članovi koji su se u tom trenutku nalazili u domu zamijetili su dim, koji je nekoliko sekunda poslije postajao sve crniji i gušći. Uz pretpostavku da se radi o požaru stambenog objekta članovi su odmah obukli odjela (u međuvremenu se dobila informacija da se radi o požaru pedalina nasuprot mehanike, između Jurkovice i Lucice) te u 21:20 izašli na intervenciju. Na požarište se stiglo u 21:23 te započelo s gašenjem. U 21:30 požar je lokaliziran, te je u 22:00 izgašen. Svi članovi se vrati u dom u 22:20.

Na intervenciju je ukupno bilo 7 članova sa 2 vozila (Atego i Fiat). Uzrok požara je nepoznat.


Slike sa intervencije: