Tag Archives: dežurstva 2021

Dežurstvo za mjesec listopad 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2021) od 22h-07h.

 1. Zambarlin Jere
 2. Mladineo Andrija
 3. Murić Toni
 4. Murić Vicko
 5. Zanki Boris
 6. Petrašić Bepi
 7. Rogošić Antonio
 8. Sviličić Elio
 9. Sviličić Venci
 10. Sviličić Vinko
 11. Vetma Lucijan
 12. Vitaljić Andrija
 13. Vojković Ivan
 14. Vrkić Toni
 15. Mardešić Andrija, Ivice
 16. Alavanja Luka
 17. Bjažević Frane
 18. Bogdanović Mario
 19. Božanić Luka
 20. Božanić Nikola
 21. Cimić Josip
 22. Cimić Mate
 23. Fadić Miho
 24. Gusić Andrija
 25. Janjić Karmelo
 26. Karuza Joško
 27. Klarić joško
 28. Mardešić Ivica
 29. Mladineo Joško
 30. Mardešić Andrija, Ivice
 31. Cimić Josip

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec rujan 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec rujan (2021) od 22h-07h.

 1. Ivčević Frane
 2. Zambarlin Jere
 3. Ivčević Petar
 4. Marinković Ivan
 5. Marinković Tonko
 6. Mladineo Andrija
 7. Mladineo Joško
 8. Murić Vladimir
 9. Pušić Krešimir
 10. Vojković Pino
 11. Zanki Boris
 12. Zanki Nikola
 13. Borčić Vinko
 14. Božanić Bartolomeo
 15. Fiamengo Jurica
 16. Gracin Ante
 17. Gracin Dino
 18. Jončić Andrija
 19. Jončić Jurica
 20. Kinčeš Kalman
 21. Mardešić Andrija p. Ivana
 22. Mardešić Andrija Milutina
 23. Mardešić Ivo
 24. Mardešić Leo
 25. Mardešić Lovre
 26. Mardešić Mile
 27. Mardešić Pjero
 28. Mardešić Vinko
 29. Marinković Bepo
 30. Ivčević Frane

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec kolovoz 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec kolovoz (2021) od 22h-07h.

 1. Alavanja Luka
 2. Janjić Karmelo
 3. Kinčeš Ante
 4. Marinković Bepo
 5. Marinković Luka
 6. Bjažević Frane
 7. Bogdanović Mario
 8. Borozan Petar
 9. Božanić Luka
 10. Božanić Nikola
 11. Cimić Mate
 12. Fadić Miho
 13. Gusić Andrija
 14. Ivčević Petar
 15. Karuza Joško
 16. Klarić Joško
 17. Murić Toni
 18. Murić Vicko
 19. Petrašić Bepi
 20. Rogošić Antonio
 21. Sviličić Elio
 22. Sviličić Venci
 23. Sviličić Vinko, Mate
 24. Vitaljić Andrija
 25. Vojković Ivan
 26. Vrkić Ante
 27. Ivčević Frane
 28. Vetma Lucijan
 29. Zambarlin Jere
 30. Marinković Bepo
 31. Marinković Luka

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec srpanj 2021

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec srpanj (2021) od 22h-07h.

 1. Zanki Boris
 2. Kinčeš Ante
 3. Vojković Pino
 4. Marinković Ivan
 5. Kinčeš Kalman
 6. Alavanja Luka
 7. Borčić Vinko
 8. Božanić Bartolomeo
 9. Fiamengo Josip
 10. Fiamengo Jurica
 11. Gracin Ante
 12. Gracin Dino
 13. Ivčević Frane
 14. Janjić Karmelo
 15. Jončić Andrija
 16. Jončić Jurica
 17. Mardešić Andrija p. Ivana
 18. Mardešić Andrija, Milutina
 19. Mardešić Ivo
 20. Mardešić Leo
 21. Mardešić Lovre
 22. Mardešić Mile
 23. Mardešić Pjero
 24. Mardešić Vinko
 25. Mladineo Andrija
 26. Mladineo Joško
 27. Murić Vladimir
 28. Pušić Krešimir
 29. Vetma Lucijan
 30. Zambarlin Jere
 31. Zanki Nikola

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!