Tag Archives: dežurstva 2016

Dežurstvo za mjesec prosinac 2016

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec prosinac (2016) od 22h-07h.

  1. Fiamengo Bepi
  2. Zanki Nikola
  3. Kinčeš Ante
  4. Murić Toni
  5. Murić Vicko
  6. Murić Vladimir
  7. Petrašić Bepi
  8. Rogošić Antonio
  9. Sviličić Elio
  10. Sviličić Mate
  11. Sviličić Venci
  12. Sviličić Vinko
  13. Sviličić Vinko M.
  14. Valentić Vlado
  15. Vojković Ivan
  16. Vojković Pino
  17. Vrkić Ante Toni
  18. Zanki Boris
  19. Zanki Veljano
  20. Bjažević Frane
  21. Bogdanović Mario
  22. Borčić Vinko
  23. Božanić Bartolomeo
  24. Božanić Luka
  25. Božanić Matko
  26. Božanić Nikola
  27. Cimić Josip
  28. Cimić Mate
  29. Fadić Miho
  30. Fiamengo Jurica
  31. Vitaljić Andrija

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec studeni 2016

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec studeni (2016) od 22h-07h.

  1. Gusić Andrija
  2. Vojković Pino
  3. Zanki Boris
  4. Janjić Dragan
  5. Jončić Jurica
  6. Karuza Joško
  7. Kinčeš Kalman
  8. Klarić Joško
  9. Kuljiš Darin
  10. Mardešić Andrija, Milutina
  11. Mardešić Andrija p. Ivana
  12. Mardešić Ivica
  13. Mardešić Ivo, Andrije
  14. Mardešić Josip, p. J
  15. Mardešić Josip, p. V
  16. Mardešić Leo
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešić Mile
  20. Mardešić Pjero
  21. Mardešić Vinko
  22. Marinković Ivan
  23. Marinković Tonko
  24. Mladineo Andrija
  25. Mladineo Ivan
  26. Mladineo Toni
  27. Zanki Nikola
  28. Žitko Vinko
  29. Gracin Ante
  30. Gracin Dino

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec listopad 2016

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2016) od 22h-07h.

  1. Jončić Andrija
  2. Murić Toni
  3. Murić Vicko
  4. Murić Vladimir
  5. Petrašić Bepi
  6. Rogošić Antonio
  7. Sviličić Elio
  8. Sviličić Mate
  9. Sviličić Venci
  10. Sviličić Vinko
  11. Sviličić Vinko M.
  12. Valentić Vlado
  13. Vitaljić Andrija
  14. Vojković Ivan
  15. Vojković Pino
  16. Vrkić Ante Toni
  17. Zanki Boris
  18. Zanki Veljano
  19. Bjažević Frane
  20. Bogdanović Mario
  21. Borčić Vinko
  22. Božanić Bartolomeo
  23. Božanić Luka
  24. Božanić Matko
  25. Božanić Nikola
  26. Cimić Josip
  27. Cimić Mate
  28. Fadić Miho
  29. Fiamengo Josip
  30. Kinčeš Ante
  31. Fiamengo Bepi

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!

Dežurstvo za mjesec rujan 2016

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec rujan (2016) od 22h-07h.

  1. Zanki Nikola
  2. Mladineo Ivan
  3. Žitko Vinko
  4. Fiamengo Jurica
  5. Gracin Ante
  6. Gracin Dino
  7. Gusić Andrija
  8. Janjić Dragan
  9. Jončić Andrija
  10. Jončić Jurica
  11. Karuza Joško
  12. Kinčeš Kalman
  13. Klarić Joško
  14. Kuljiš Darin
  15. Mardešić Andrija, Milutina
  16. Mardešić Andrija p. Ivana
  17. Mardešić Ivica
  18. Mardešić Ivo, Andrije
  19. Mardešić Josip, p. J
  20. Mardešić Josip, p. V
  21. Mardešić Leo
  22. Mardešić Lovre
  23. Mardešić Mićo
  24. Mardešić Mile
  25. Mardešić Pjero
  26. Mardešić Vinko
  27. Marinković Ivan
  28. Marinković Tonko
  29. Mladineo Andrija
  30. Mladineo Toni

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!