Tag Archives: dežurstva 2013

Dežurstvo za mjesec prosinac 2013

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec prosinac (2013) od 22h-07h.

  1. Janjić Dragan
  2. Janjić Karmelo
  3. Mardešić Pjero
  4. Mardešić Vinko
  5. Mladineo Andrija
  6. Petrašić Bepi
  7. Bjažević Frane
  8. Bogdanović Mario
  9. Borčić Vinko
  10. Božanić Bartolomeo
  11. Božanić Dinko
  12. Božanić Luka
  13. Božanić Nikola
  14. Cimić Josip
  15. Demaria Mate
  16. Fiamengo Jurica
  17. Gracin Dino
  18. Imenjak Mijo
  19. Jončić Jurica
  20. Karuza Joško
  21. Kinčeš Ante
  22. Mardešić Andrija p. Ivice
  23. Mardešić Andrija p. I
  24. Mardešić Frane
  25. Mardešić Josip p. V
  26. Mardešić Leo
  27. Mardešić Mile
  28. Mardešić Šime
  29. Marinković Tonko
  30. Murić Vicko
  31. Murić Vladimir

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!
Pozive za ovaj mjesec dijeliti će Mile Mardešić!

Dežurstvo za mjesec studeni 2013

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec studeni (2013) od 22-07.

  1. Božanić Matko
  2. Fiamengo Bepi
  3. Janjić Dragan
  4. Janjić Karmelo
  5. Mladineo Andrija
  6. Brajčić Zvonko
  7. Fadić Miho
  8. Fiamengo Josip
  9. Gracin Ante
  10. Gusić Andrija
  11. Kinčeš Ante
  12. Klarić Joško
  13. Kuljiš Darin
  14. Mardešić Ivica
  15. Mardešić Ivo, Andrije
  16. Mardešić Josip, p. J.
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešć Pjero
  20. Mardešić Vinko
  21. Mladineo Ivan
  22. Murić Toni
  23. Petrašić Bepi
  24. Sviličić Elio
  25. Sviličić Venci
  26. Sviličić Vinko
  27. Valentić Vlado
  28. Vitaljić Andrija
  29. Vojković Ivan
  30. Vojković Niko

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!
Pozive za ovaj mjesec dijeliti će Sviličić Elio!

Dežurstvo za mjesec listopad 2013

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2013) od 22-07.

  1. Bjažević Frane
  2. Bogdanović Mario
  3. Borčić Vinko
  4. Božanić Bartolomeo
  5. Božanić Dinko
  6. Božanić Luka
  7. Božanić Matko
  8. Božanić Nikola
  9. Cimić Josip
  10. Demaria Mate
  11. Fiamengo Bepi
  12. Fiamengo Jurica
  13. Gracin Dino
  14. Imenjak Mijo
  15. Janjić Dragan
  16. Janjić Karmelo
  17. Jončić Jurica
  18. Karuza Joško
  19. Kinčeš Ante
  20. Mardešić Andrija p. Ivice
  21. Mardešić Andrija p. Ivana
  22. Mardešić Frane
  23. Mardešić Josip p. Vicka
  24. Mardešić Leo
  25. Mardešić Karlo
  26. Mardešić Mile
  27. Mardešić Šime
  28. Mladineo Andrija
  29. Mladineo Toni
  30. Murić Vicko
  31. Murić Vladimir

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!