Prebacivanje unesrećenog s rive u vozilo hitne pomoći – 30.03.2016

Dana 30.03.2016 u 18:00 dobili smo dojavu da je potrebno ići na rivu s nosilima te unesrećenog prebaciti u vozila hitne pomoći. Na intervenciju su nedugo zatim izašla 3 člana s Fiatom. U dom se vratili u 18:15.