Požar dimnjaka u Komiži – 10.01.2019

10.01.2019 u 14:25 dojavila nam je Majda Zanchi da joj gori dimnjak u kući. Na intervenciju su u 14:25 izašla 2 naša člana sa Puchom.

Dimnjak je ubrzo izgašen. Utrošen je jedan aparat S9. Članovi se vratili u dom u 15:02.