Micanje srušenog bora s ceste – 05.01.2017

05.01.2017 u 19:55 dobili smo dojavu da je pao bor u predjelu “Martinov Dolac” te da je cesta neprohodna. Na intervenciju su u 19:58  izašla 2 vatrogasca s Ategom. Nakon što je bor uklonjen s ceste članovi se vratili u dom u 20:50.

Slike s intervencije: