Dežurstvo za mjesec rujan 2018

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec rujan (2018) od 22h-07h.

      1. Borozan Jure
      2. Borozan Petar
      3. Fiamengo Bepi
      4. Karuza Joško
      5. Kinčeš Kalman
      6. Kiarić Joško
      7. Kuljiš Darin
      8. Mardešić Andrija, Milutina
      9. Mardešić Andrija p. Ivice
      10. Mardešić Frane
      11. Mardešić Ivica
      12. Mardešić Ivo, Andrije
      13. Mardešić Josip p. J.
      14. Mardešić Leo
      15. Mardešić Mićo
      16. Mardešić Mile
      17. Mardešić Pjero
      18. Mardešić Vinko
      19. Mardešić Lovre
      20. Marinković Ivan
      21. Marinković Luka
      22. Mladineo Ivan
      23. Mladineo Toni
      24. Murić Toni
      25. Murić Vicko
      26. Murić Vladimir
      27. Petrašić Bepi
      28. Rogošić Antonio
      29. Sviličić Elio
      30. Valentić Vlado

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!