Čišćenje ceste od “Mehanike” do “Općine”uslijed izljeva ulja sa autodizalice 13.11.2015

Dana 13.11.2015 dobili smo dojavu da je došlo do izlijeva ulja iz autodizalice po cesti od “Mehanike” preko zaobilaznice do “Općine”. Na intervenciju pranja ceste u 16:00 izašlo je 10 naših članova s 4 vozila. U dom se članovi vratili u 23:30. Slike s intervencije nalaze se ispod ovog teksta.