Betoniranje rive u uvali “Barjoško” – 20.02.2016

Prošle Subote, 20.02.2016 članovi su bili u “Barjošku” betonirat rivu. Radilo se o završnoj fazi akcije uređenja rive u “Barjoškuj” kojom je postignuto da je riva ponovno prohodna za motorna vozila nakon mnogo godina. Ovom prilikom zahvalili bi svim našim članovima kao i gradu Komiži, za pomoć i sudjelovanje u akciji.

Izvještaj sa prijašnnjih akcija

Slike završne faze – betoniranja rive, i rupe u moru: